Historia

Pomysł tworzenia Biur Porad Obywatelskich zrodził się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Biura zostały tam zorganizowane zaraz po wybuchu II wojny światowej. Były odpowiedzią na charakterystyczne dla okresu wojny problemy, m.in. związane z poszukiwaniem zaginionych członków rodzin, ewakuacją ludności cywilnej, reglamentacją towarów. Po zakończeniu wojny Biura nadal pomagały obywatelom radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Początki poradnictwa obywatelskiego w Polsce sięgają roku 1993. Przemiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju spowodowały, że wielu ludzi nie potrafiło sobie poradzić w zupełnie zmienionych warunkach. Stąd pomysł stworzenia takich miejsc, w których udzielane byłyby wszechstronne, rzetelne i bezpłatne informacje oraz porady. Dzięki kontaktom z Wielką Brytanią i pomocy tamtejszych ekspertów powstał projekt utworzenia 5 pilotażowych Biur Porad Obywatelskich w różnych miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Przemyślu oraz właśnie w Łomży.

Jesienią 1995 r. odwiedzili Łomżę przedstawiciele konsorcjum organizacji pozarządowych zajmujących się powołaniem pierwszych Biur. Byli to pani Małgorzata Borkowska-Koczyk z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i pan Jan Zaborowski, dyrektor Fundacji Samaritanus wraz z ekspertem brytyjskim o polskich korzeniach – panem Stefanem Mniszko. Na spotkaniu z władzami miasta i lokalną społecznością przedstawili oni ideę poradnictwa obywatelskiego oraz sposób organizowania Biura. Założeniem projektu było, aby Biuro w wytypowanym mieście zostało założone przez lokalnie działającą organizację pozarządową. W Łomży miała to być Fundacja CITON, ale ostatecznie nie utworzyła ona Biura, które powstało przy Stowarzyszeniu „Spolegliwość”. Biuro Porad Obywatelskich w Łomży rozpoczęło działalność 10 października 1996r. Po trzech latach zadanie jego prowadzenia przejęło Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, założone w 1998 r. specjalnie  w tym celu przez grupę osób od początku związanych z łomżyńskim Biurem. Organizatorkami Biura były Alicja Moroz-Rutkowska i Małgorzat Duda-Choromańska. Pierwszym kierownikiem BPO w Łomży była Małgorzata Duda-Choromańska, a kolejnym nieprzerwanie sprawującym tę funkcję jest Marianna Śmiarowska.

BPO w Łomży jest jednym z najdłużej działających i najbardziej doświadczonych członków ogólnopolskiej sieci poradnictwa obywatelskiego, nad którą honorowy patronat sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Biuro  przez  16  lat  udzieliło  16 895  porad.


Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.