Misja

Misją Biura Porad Obywatelskich w Łomży jest zwiększanie wiedzy mieszkańców regionu północno-wschodniego Polski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub materialnej na temat przysługujących im praw oraz możliwości ich dochodzenia.

Biuro realizuje misję poprzez docieranie z bezpłatnymi informacjami i poradami do najsłabszych grup społecznych, pozostających na obrzeżu przemian ustrojowych i gospodarczych, jakie dokonały się w Polsce po1989 r.

W celu skutecznej realizacji misji współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej, z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami publicznymi.


Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.