Realizowane projekty

 

 Projekty realizowane

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 •  Zadanie pn. „Przez poradę do aktywności społecznej” współfinansowane  przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach  Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.  

            Adresatami zadania są  osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin z Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego, którzy  mogą skorzystać  z bezpłatnych porad udzielanych  w  Punkcie  informacyjno-poradniczym dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin działającym przy Biurze Porad Obywatelskich  w Łomży.  Oferujemy porady przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych i ochrony praw lokatorów. Udzielamy również informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych.  W ramach porady oferujemy osobom zainteresowanym  prezentację i naukę korzystania z usług publicznych udostępnianych w kanałach elektronicznych (tzw. e-administracji) oraz korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej.                      

 Porady można uzyskać:

W trakcie wizyt osobistych:

 • zgłaszając się do Punktu w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok.215    w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-13. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, można zrobić to dzwoniąc pod numer: 86 216 48 79. 

      Za pośrednictwem komunikatora internetowego skype:

 • zgłaszając się do punktu dostępu do poradnictwa online w Zambrowie działającego w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej, przy ul. Wojska Polskiego 49  w każdy poniedziałek w godz. 9-13. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, można zrobić to dzwoniąc pod numer: 86 475 08 87.

    Telefonicznie:

 • dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego 86 216 48 79  w dniach od poniedziałku do czwartku  w godz. 9-13.

   Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

 • wysyłając pytanie na adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl

   Warunkiem udzielenia porady jest:

• podanie danych osobowych oraz danych dotyczących orzeczenia o niepełnosprawności lub  niezdolności do pracy, a także numeru telefonu kontaktowego – przy kontaktach osobistych.

• podanie nazwy powiatu, na terenie którego zamieszkuje osoba korzystająca z porady oraz  rodzaju niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

    Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia 2017 r.

 

               ????????????????

 

 • Zadanie publiczne pn. ,,Przez poradę do aktywności społecznej” jest współfinansowane przez Województwo Podlaskie.

             Zadanie jest realizowane w okresie od 1 lipca 2017r.   do 30 listopada 2017r.

LOGO Żubr 14 czerwca 2015

 

 

 

  Projekty  zakończone w 2016 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 •    Obywatelskie – AKTYWNE.

Od 1 maja 2016 r. nasze Biuro uczestniczyło w projekcie realizowanym przez Związek Biur Porad Obywatelskich pn. „Obywatelskie – AKTYWNE” współfinansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten dotyczył pobudzania obywateli do aktywności poprzez poszerzenie i ułatwienie im dostępu do wiedzy, informacji i porad. W jego ramach działał internetowy serwis edukacyjno-poradniczy. Był on kierowany przede wszystkim do osób szukających w Internecie praktycznych informacji o swoich prawach i możliwościach ich dochodzenia. Przekazywał  wiedzę o prawach i obowiązkach w różnych obszarach życia codziennego. Umożliwiał również uzyskanie bezpłatnych porad za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Petycja do prezydenta

17 października 2016 r. w godz. 10-14 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży z inicjatywy naszego BPO odbyło się spotkanie poświęcone problemom lokalnym i aktywizowaniu mieszkańców na rzecz ich zmiany. Jest to nasz wkład w realizację projektu Związku Biur Porad Obywatelskich pn. „Obywatelskie-AKTYWNE” współfinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uczestniczyło w nim 15 osób. Uczestnicy spotkania wskazali wiele doskwierających im problemów, takich jak: niszczenie klatek schodowych w blokach, palenie papierosów na klatkach schodowych, zaśmiecanie i niszczenie parków miejskich, brak sprzątania po psach, Do poprawy sytuacji w większości tych obszarów zdaniem uczestników mógłby przyczynić się monitoring, zwiększone patrole straży miejskiej, zwiększony nadzór rodziców nad dziećmi, zwracanie uwagi niewłaściwie zachowującym się osobom w miejscach publicznych. Wspólnie zdecydowaliśmy, że w tej sprawie skierujemy do Prezydenta Miasta Łomży petycję z żądaniem podjęcia działań mających na celu poprawę porządku i czystości w miejscach publicznych, a zwłaszcza na terenie parków miejskich. Petycja została złożona 27 października br.

W odpowiedzi  na petycję Prezydent Miasta Łomży poinformował w piśmie z dnia 14 listopada 2016, że w sprawie zwiększenia obecności patroli zostały przekazane stosowne zalecenia strażnikom miejskim. Zaplanowano możliwe częste sprawdzanie wskazanych miejsc i egzekwowanie od wszystkich przetrzegania przepisów o zachowaniu w miejscach publicznych. Ponadto przekazano informacje Komendzie Miejskiej Policji w ramach tworzonej Mapy Zagrożeń, z prośbą o uwzględnienie wskazywanych rejonów w planowniu służb prewencyjnych policjantów uzupełniających działania  Strazy Miejskiej.

 

 

 •   Zadanie pn. „Punkt informacyjno-poradniczy dla osób 60+” współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

  Projekt był adresowany do mieszkańców województwa podlaskiego w wieku  powyżej 60 lat.   W jego ramach udzielane były bezpłatne porady w sprawach związanych m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, orzekania o niepełnosprawności, prawem rodzinnym, zadłużeniami. Ponadto osobom zainteresowanym  w ramach porady oferowaliśmy prezentację i naukę korzystania z e-administracji.

 Zachęcaliśmy do korzystania z Pakietu informacyjnego dla osób 60+, który jest dostępny na naszej stronie internetowej: www.bpolomza.pl w zakładce „Publikacje”.

Odbyły się również szkolenia poświęcone następującym zagadnieniom:

 • Zdrowie seniora.
 • Senior w rodzinie.

     Zadanie było realizowane do 31 grudnia 2016 r.

asos_logo_ai-1

                         

 • Projekt pn. „Wspieranie przez doradzanie”  w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzin w Hajnówce i Ośrodkiem Wsparcia Rodziny im Bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie  był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG  (http://www.eeagrants.org;  http://www.norwaygrants.org).

 Projekt był adresowany do osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z Łomży oraz powiatów łomżyńskiego, hajnowskiego i  zambrowskiego. W jego ramach świadczyliśmy specjalistyczne porady prawne z zakresu  prawa  rodzinnego,  mieszkaniowego,  ubezpieczeń  społecznych, zatrudnienia i bezrobocia oraz świadczeń socjalnych lub informacje o prawach i uprawnieniach.  Porady i informacje udzielane przez BPO w Łomży były poufne, bezpłatne, bezstronne, aktualne i  rzetelne.  Porady  prawne  oraz  informacje  o  prawach  i  uprawnieniach  można było  uzyskać:  

w trakcie wizyt osobistych:

 • zgłaszając się do siedziby BPO w Łomży . Prosiliśmy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie.
 • zgłaszając się do punktu w Zambrowie działającego w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej  w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.
 • niepełnosprawnym mieszkańcom Łomży mającym trudności z dotarciem do BPO oferowaliśmy udzielenie porady w ich miejscu zamieszkania.

za pośrednictwem komunikatora internetowego skype:

 • zgłaszając się do punktu dostępu do poradnictwa online działającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,
 • łącząc się z prywatnego komputera.

telefonicznie:

 • dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego lub kom.  w każdy poniedziałek.

w formie pisemnej:

 • wysyłając pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • wysyłając pytanie listownie.

 

           Projekt  był  realizowany w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

baner

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.