Sponsorzy

Źródła  finansowania  BPO:             

 • Ambasada Amerykańska
 • Ambasada Szwajcarii
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundusze EOG
 • Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji  Pozarządowych
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Stowarzyszenie na Rzecz  FIP
 • Wojewoda Podlaski
 • Unia Europejska za pośrednictwem Fundacji „Fundusz Współpracy”
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
 • Urząd Miejski w Łomży

          Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom.


Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.