Wolontariat

Drogi kandydacie na wolontariusza,

Jeśli chcesz:

 • mieć poczucie, że uczestniczysz w budowaniu społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele są świadomi swoich praw i obowiązków,
 • zwiększyć swoje szansę na znalezienie dobrej pracy,
 • poznać obowiązujący w Polsce system prawny i nabyć umiejętność znajdowania potrzebnych Ci przepisów z różnych dziedzin,
 • zdobyć umiejętności interpersonalne przydatne w kontaktach z innymi ludźmi oraz nauczyć się pracy w zespole, nauczyć się obsługiwać nowoczesny sprzęt biurowy,

Skontaktuj się z Biurem Porad Obywatelskich w Łomży i spróbuj swoich sił jako wolontariusz doradca. Oferujemy Ci:

 • dostęp do bogatego systemu informacyjnego BPO
 • możliwość skorzystania ze szkoleń w zakresie umiejętności doradczych oraz przepisów regulujących  najważniejsze dziedziny życia
 • wsparcie ze strony doświadczonych doradców
 • możliwość nawiązania kontaktów z młodymi wolontariuszami z innych Biur w Polsce
 • wystawienie opinii o Twojej pracy w BPO, którą będziesz mógł włączyć do CV.
 • pierwszeństwo w zatrudnieniu w razie przyjmowania nowych pracowników do BPO

Biuro Porad Obywatelskich w Łomży, jedyne dotychczas na terenie województwa podlaskiego, jest członkiem rozwijającej się sieci ogólnopolskiej Patronat nad naszą siecią, sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 215

Zachęcamy do zapoznania się z opisem stanowiska pracy wolontariusza w BPO w Łomży

Opis stanowiska

 1. Nazwa stanowiska:
  Doradca – wolontariusz Biura Porad Obywatelskich w Łomży.
 2. Streszczenie:
  Doradca – wolontariusz BPO podejmuje pracę na podstawie porozumienia o współpracy. Doradca nie może pełnić poza biurem funkcji, które mogłyby godzić w niezależność BPO lub powodować konflikt interesów.
  Praca na stanowisku doradcy to praca teoretycznie biurowa, czas pracy – zależy od terminu pełnienia dyżurów określonych w porozumieniu o współpracy. Praca ta wymaga uczestniczenia w szkoleniach.
 3. Osoba na stanowisku podlega służbowo:
  Doradca podlega kierownikowi BPO
 4. Podstawowe zadania na stanowisku:
  a) udzielanie porad klientom,
  b) prowadzenie dokumentacji spraw klientów,
  c) obsługa komputerowej bazy klientów,
  d) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów klientów innym doradcom,
  e) udział w realizacji projektów wdrażanych przez Stowarzyszenie,
  f) udział w szkoleniach organizowanych przez Z BPO i BPO,
  g) udział w spotkaniach zespołu BPO,
  h) współpraca z zespołem.
 5. Uprawnienia:
  Doradca posiada następujące uprawnienia:
  a) przedkładanie kierownikowi BPO projektów uzasadnionych zmian w funkcjonowaniu BPO,
  b) otrzymanie zaświadczenia zawierającego opinię o przebiegu pracy w BPO po co najmniej 6 miesiącach pracy w charakterze wolontariusza,
  c) korzystanie z systemu informacyjnego BPO na zasadach uzgodnionych z kierownikiem BPO
 6. Odpowiedzialność:
  Doradca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w porozumieniu o współpracy.
 7. Wymagania kwalifikacyjne:
  Wykształcenie –  wyższe,  preferowane prawnicze.
  Doświadczenie – nie jest wymagane, ale pożądane doświadczenie choćby kilkumiesięczne w pracy zawodowej lub społecznej.
  Trening specjalistyczny – niezbędne przeszkolenie z podstawowych umiejętności doradczych oraz – w razie potrzeby – w niezbędnym zakresie merytorycznym
  Dodatkowe umiejętności – obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, pożądana znajomość języka obcego
  Cechy psychospołeczne – dobry stan zdrowia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Portal utworzony w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Łomżyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.